Skûtsje van Woudsend

Sneek

Woudsend hat een redelijke start Snekermeer. Als vijfde rond de ton ging men het voordewinse rak in. Dit hielden de Woudsenders een rak vol. Een rak daarop  ging het mis.  Woudsend verloor veel plaatsen.  Woudsend zeilde rond een negende en tiende plek om en kon niet meer naar voren zeilen. Woudsend einigde op een tiende plek achter de winnaar Akkrum. Winnaar van het kampioenschap werd Grou.
zie foto's

Lemmer2 
Woudsend starte in het middenveld.  Richting de hoogste ton wist Woudsend als zesde te ronden. In het voorde windse rak zakte Woudsend Langzaam maar zeker naar achteren.  Naar voren zeilen werd geprobeerd maar het lukte niet en in deze wedstrijd zat er voor Woudsend  alleen maar een elfde plek in. 
zie foto's

Lemmer1
Woudsend startte dicht bij het startschip.  Dit had niet voordeel richting de hoogste ton. Een matige wind dienogal schifterig was zorgde er dat Woudsend als negende om de ton kwam.  In het voor de windse rak loop het wat stroever en je verspeelt weer een paar plaatsen maar even later kun je met een mooie slag zelf als zesde om de ton gaan  achter de Súdwesthoek. En dan gaat het even fout. Je zakt snel als zesde en dan ben je ineens de rode lantaarndrager.
Voor je zie je Drachten en Leeuwarden. Je maakt toch nog wat goed. Je komt even beter uit dan de beide skûtsjes en weet beide te passeren.  Maar dan ben je wel tiende. Doordat een protest wordt toegekend stijg je een plekje . Woudsend wordt negende achter de winnaar Heerenveen. 
zie foto's

Woudsend,
Woudsend was helemaal niet zo goed weg. In een slag door het midden va het veld kwamen de Woudsenders bijzonder mooi uit en kon op een vijfde plek richting de ton gaan.  In het voor de windse rak konden de Woudsenders hun positie behouden. In het 2e rak wist men een mooie opmars te doen. Nu vlak achter de halve Maen op een derde plek. Woudsend zocht steeds goed naar wind en dat lukte bijzonder goed.  Even later waren de windschiftingen weer in het voordeel voor Woudsend. Nu een mooi 2e plekje in het veld voor de Halve Maen. Woudsend wist dit plekje goed vol te houden naar het eind . Een mooie tweede plek achter de Sneekers.
Zie foto's 

Starum.
 Er ging veel mis op Starum. We kwamen niet goed door de start. De Halve Maen die een valse start had kwam eerder dan ons weg. Op weg naar de hoogste ton kon we nog eens een skûtsje voorbij zeilen maar wat we voorbij kwamen kwam ons ook weer voorbij en er bleef maar een plekje voor ons over. Het laatste. Zeer teleurstellen. We hadden er best zin in maar dit was voor ons een behoorlijke offf day. 
zie foto's

Elahuizen.
Woudsend had een mooi plekje uitgezocht bij de onderste ton. Een mooie keuze.  Opweg naar de hoogste ton  moest Woudsend Akkrum alleen voor laten gaan. In het aan de windse rak was Akkrum gefixeerd op  Sneek die als derde de hoogste ton nam. Dit gaf Woudsend de kans Mooi voorbij deze skûtsjes het eerste plek over te nemen.  In het aan de windse rak kon je zien dat het nemen van een tussenslag lang niet altijd de juiste keuze was. Woudsend trekte door en wist de ton weer uitstekend als eerste te nemen. Voor de wind zie je dat alles weer naar elkaar toe gaat. Woudsend bleef nog mooi voor en bij het ronden van de ton bij de toeschouwers zag je dat Sneek een sag deed die als het goed uitpakte voor Woudsend het einde betekende als koploper. Het lukte Sneek ook met een opsteker. Zij passerden als eerste de ton en Woudsend er vlak achter. Nog bijzonder blij met de 2e plek. Woudsend bleef lang onbedreigd 2e. In een van de laatste rakken opende Huizum de aanval op Woudsend. Door deze aanval kwam Woudsend ook weer dichter bij Sneek. Wel dichtbij maar niet voorbij. Sneek eindigde als winnaar en de Woudsenders verdienstelijk als 2e. De blijdschap was te zien bij de bemanning. 
zie foto's 

Langweer,
Een valse start van Woudsend. Woudsend liet hem even weer door de startlijn zakken en kon weer aansluiten aan de achterzijde van het veld.  Het vervelende van de achterzijde van het veld op Langweer was dat Sneek er zeilde, Lemmer en Earnewâld. Skûtsjes die je verwacht dat die de wedstrijd gaan dicteren en niet aan de achterzijde van de wedstrijd bevinden. Geknokt om een aantal plaatsjes naar voren te komen. Een plaatsje winnen een plaatsje winnen.  Je komt geen stap naar voren. Oplaatst geprobeerd naar de finish maar heelaas een 11e plek. Morgen weer zien op Elahuizen. 
zie 
foto's  

Terherne.
Mooie start van de Woudsenders. Nu op het grote water en een mooie wind zaten Woudsend er uitstekend bij. Bij de hoogste ton kwamen ze als vijfde rond. In het voor de windse rak wist  Teake Klaas uitstekend zijn plaats te houden.  Heerenveen was een maatje te groot om achter zich te houden. In het aan de windse rak raakte Woudsend zijn plaatsje kwijt. De rest van de wedstrijd wist men dit plek goed vast te houden en zelf op naar de finish kwamen de Woudsenders heel dicht bij Lemmer en Heerenveen. Knap zesde geeindigd achter de winnaar Sneek. 
Zie foto's

Earnewâld
De start van de wedstrijd op Earnewâld was in de Langesloot. Het valt op dat we een redelijke start hebben in de Langesloot maar dat een aantal skûtsjes wat hoger opsturen. Deze kwamen vooruit en op de Sânemar zakte Woudsend wat naar achteren.  Door de ûlekrite  naar de Folkertsleat.  Woudsend zakte wat weg.  De wedstrijdkommissie  maakte wat eerder einde aan de wedstrijd om voor de extreme weersomstandigheden. Woudsend werd tiende achter de winnaar Akkrum. 
Zie foto's 

Veenhoop
Wedstrijd De Veenhoop ongeldig verklaard
Het venijn zat vandaag in de staart. Niet in de staart van de wedstrijd, maar in de protestkamer. Stavoren, Langweer, Woudsend en Heerenveen dienden na de wedstrijd op basis van artikel 9 van het Wedstrijdreglement een protest in tegen de wedstrijdcommissie. De jury kende dit protest toe, waarna de wedstrijd ongeldig werd verklaard.
Zie foto's

Grou
Tien over twee de start van de eerste SKS wedstrijd op Grou.  De eerste start was een algehele vase start.  De 2e start was een valse start van een enkele deelnemer waaronder het Woudsender skûtsje. Verveld was dat Woudsend midden in het veld lag en niet direkt kon terug keren. Eindelijk na moeite keerdee Woudsend terug en moest zich als laatste weer in het wedstrijdveld invoegen. Honderden meter als laatste maar toch liep het skûtsje op naar de andere skûtsjes.  Maar als je achtste bent in een veld zoals vandag kom je er nietr bij. Het veld was ver in een tweetgroepen. Voor streed een vijftal skûtsjes voor de eerstplaatsten. Achterin ook een groep maar met skûtsjes. Woudsend kon van het laatste plek afkomen maar bleef achter in het veld. Woudsend werd 12de. 
zie foto's

Grou
Vanavond waren we met z'n allen weer in Grou. Zoals elk jaar  de loting. Dit wordt elk jaar gedaan met de pet van ons oud bemanningslid Fokke Wijkstra. Teake Klaas kon als laatste naar voren  komen om het enige lotje (10) te trekken. Dit houdt in dat Woudsend als vijf gaat starten op Earnewoude.