Skûtsje van Woudsend

  1. Als je over het Skûtsje van Woudsend spreekt zeg je Klaas van der Meulen. Klaas van der Meulen is de naam van het Skûtsje van Woudsend, maar ook de naam van de eerste schipper. In 1965 kwam Klaas van der Meulen met de Keimpe van der Meulen voor het eerst uit in de SKS. De Keimpe van der Meulen was de eerste naam van het skûtsje. Deze benaming was afkomstig van Klaas van der Meulen zijn vader.  Het was niet voor het eerst dat Klaas van der Meulen mee deed aan de SKS wedstrijden. Hij had al twintig jaar ervaring. In 1945 was hij winnaar van de eerste georganiseerde wedstrijd van de vereniging van skûtsjesilers kommissies. De beslissing in 1945 was in Langweer. Dit gebeurde met het schip "De twee gebroeders." Gosse Blom constateert in zijn boek (om priis en eare) dat de gegevens van deze wedstrijd niet bewaard zijn gebleven.
    Toen het oranje wimpel wat aan het Fries Scheepsvaartmuseum in bruikleen werd gegeven te voorschijn kwam was het duidelijk dat Klaas van der Meulen de eerste was en niet Ulbe Zwaga. De vereniging van skûkjesilers kommissie veranderde haar naam in 1946. Het werd SKS (Sintrale kommissie skûtsjesilen). In 1947 werd Klaas van der Meulen weer kampioen. Dit gebeurde op de Fluessen. In 1951 wist hij het kampioenschap weer binnen te halen in Lemmer. 1954 was een mooi jaar voor Klaas van der Meulen. Hij wist zelf drie van de vier wedstrijden te winnen.
    In 1955 doet Klaas van der Meulen niet mee. In 1956 heeft Klaas van der Meulen weer plek gevonden in het SKS kamp. Sneek is de nieuwe plek en de naam van het schip is de twee gebroeders. (De Bolle) Hij zeilt hier twee seizoenen. In 1958 keert Klaas van der Meulen naar zijn oude stek. De SWH hoopt met de komst van Klaas van der Meulen dat de eerdere successen terug keren die de SWH had van 1945 tot 1954. Klaas van der Meulen weet dit niet waar te maken en in 1962 is het de tweede keer dat hij aan de kant staat. in 1963 doet Klaas van der Meulen weer mee. Dat jaar en in 1964 is hij de schipper van het Lemster skûtsje. In 1963 wordt hij tweede achter Siep van Terwisga en in 1964 eindigt Klaas van der Meulen op het vierde plek. In 1964 is het duidelijk dat Klaas van der Meulen Lemmer verlaat. Hij is toe aan een nieuw avontuur. Een avontuur waar hij niet meer het gevoel heeft afhankelijk te zijn. Klaas van der Meulen koopt een skûtsje en noemt het naar zijn vader Keimpe van der Meulen.

In 1965 doet het skûtsje van Woudsend voor het eerst mee aan de SKS wedstrijden. Woudsend eindigt als zevende in 1965. In 1966 gaat het een stuk beter. Klaas van der Meulen eindigt als derde achter Rintje Ritsma van Lemmer en Ulbe Zwaga. Hij weet dat jaar in Earnewâld te winnen. Naast hem achter op het skûtsje heeft Klaas van der Meulen Fokke Wijkstra te zitten en verder op het schip zit o.a. Tjitte Brouwer. 
1967 is het laatste jaar van Tjitte Bouwer op het skûtsje van Woudsend. De skûtsjekommissie van de Gerben van Manen vraagt Tjitte Brouwer als schipper op hun skûtsje. In 1970 weet Klaas van der Meulen in Elahuizen een SKS wedstrijd te winnen en 1971 in Terherne. In 1972 weet Hij weer in Earnewâld te winnen. 
Klaas van der Meulen heeft een dikke acht jaar mogen mee maken dat hij met zijn eigen skûtsje voor de SKS uit mocht komen. 
In 1973 overlijdt Klaas van der Meulen tijdens de SKS wedstrijd bij Stavoren. Wanneer het bekend werd bij de organiserende commissie ging op het startschip de vlag halfstok en werd de wit blauw geblokte vlag gehesen ten teken dat de wedstrijd was afgelast. Woudsend trekt zich terug in 1973. Er moet nagedacht worden over de opvolging. De drie zonen van Klaas van der Meulen komen overeen dat een ieder zijn kans krijgt om schipper van het Woudsender skûtsje te worden. Afspraak wordt dat alle drie broers dertien jaar schipper zullen zijn te beginnen met Keimpe. Keimpe is de oudste zoon en nog al wat jaren ouder dan de twee andere broers.  Teake zal Keimpe opvolgen en na Teake zal Ype schipper worden. Keimpe van der Meulen neemt in 1974 het roer over. Het skûtsje krijgt een andere naam. "De Keimpe van der Meulen" wordt veranderd in "De Klaas van der Meulen". De eerste jaren toen Keimpe aan het helmhout stond waren de resultaten mager. Dit verandert in de tachtiger jaren. In 1981 wordt Keimpe derde en in 1982 is er een tweede plek weggelegd voor het skûtsje van Woudsend. Met aftrek van de slechtste wedstrijd wint Jeen Zwaga van Earnewâld voor Keimpe van der Meulen het kampioenschap. In 1985 weet Keimpe het kampioenschap van de SKS binnen te halen. Het feest wat volgde bij de huldiging in Woudsend was onvergeetlijk.
Teake van der Meulen neemt in 1987 het roer over van zijn broer Keimpe. Teake begint in 1987 sterk. Hij eindigt als derde achter de kampioen Siete Meeter en Jelle Reijenga. In 1989 wordt hij  kampioen van de SKS. 1990 valt Teake net naast de prijzen. Hij wint op Stavoren en wordt tweede op Elahuizen en Sneek. In 1991 neemt hij de kampioenstitel weer mee naar Woudsend. De jaren na 1991 zijn de resultaten wat minder maar het Woudsender skûtsje is altijd een behoorlijke middenmotor in de groep van veertien. Twee keer kwam het voor dat het skûtsje op een dertiende en veertiende plek eindigde.  1999 is het laatste jaar dat schipper Teake van der Meulen aan het helmhout stond.

Ype van der Meulen neemt in 2000 het roer over van zijn broer Teake. In 2006 wint Ype in Woudsend de S.K.S. wedstrijd. Dit was de eerste overwinning sinds 1968 op het Woudsender thuiswater. 
In 2008 wint Woudsend weer , maar nu op de Lemmer. Weinig wind een een warme dag weet Woudsend in een spannende race Bolsward en Joure voor te blijven.
Succes blijft uit. Het lukt niet om voorin te zeilen. Wel zijn er mooie resultaten in wedstrijden buiten de SKS kampioenschappen om. Eind 2012 neemt Iepe van der Meulen afscheid als schipper van het Woudsender Skûtsje, 
De afgesproken dertien jaren zitten er op. De jeugd komt aanzet.
Omrop Fryslân maar ook de pers probeert er achter te komen wie de nieuwe schipper wordt. 
De familie zwijgt en geeft aan dat zij zelf richting de pers komen met een nieuwe schipper. Het wordt wel duidelijk dat het tussen de broers Mark van der Meulen, Klaas van der Meulen, de neef Teake Klaas van der Meulen en Auke de Groot zal gaan. 
Dan wordt het nieuws bekend. Teake Klaas wordt de nieuwe schipper van Woudsend. De derde generatie komt aan het helmhout te staan. In het eerste jaar zeilt Teake Klaas heel onbevangen. Prachtige resultaten maar ook resultaten die hij graag niet had gezien. Een echt leerjaar. In 2014 zeilt Teake Klaas met Woudsend naar een elfde plek bij het SKS kampioenschap. Er komt rust. Woudsend zeilt alle wedstrijden die zijn uitgeschreven.  Haalt mooie resultaten en er zit progressie in. 
Het seizoen 2015 is in aantocht. Allen hopen we op een mooi zeilseizoen en dat ons skûtsje Woudsend mooi mee doet in de wedstrijden die komen.